19.7.14

EKVILIBRISTA

„Ko te je slagao da si slaba“, pitaju me.
„Niko ne treba da me laže,
znam to i sama“, odgovorila sam.

„Moraš da budeš jaka“, rekli su mi,
„Ne cvili“, kažu mi, „Ne žali se“, ponavljaju.
Tako strahove spakujem u želudac i krsta.

Sa svim strana čujem „Ćuti“, „Taktiziraj“,
„Daj malo diplomatije“, moraš tako.
A to nisam, to nikako nisam ja.

Al’ eto, pravim se - nije mi ništa.
Jaka u svojoj slabosti,
Hrabra u svojim strahovima.

Svi neiskazani bolovi,
Sve nenapisane ljubavi,

Plešu u taktu zauvek neizrečenog.


Нема коментара: