11.11.14

REA


Eno je, u haljini od uzdaha,
pada ničice pred oltar ljubavi.
Eno je, ljubavlju se umiva, 
Strašću se napaja,
Dušom se moli
Palim anđelima.
Eno je, bosim koracima gazi
Preko sumnji,
Gorčine,
Očaja, eno je,
Prkosna, ponosna,
Velika, ponizna,
Uspinje se stazom nadanja,
Eno je, peva suzom,
Pripoveda čežnjom,
Eno je, gleda svoje raspolućeno srce
Na dlanovima verovanja,
Njemu poklonjeno,
Za njega otvoreno,
Eno je, u haljini od
Svetlucavih jecaja
Stoji pred oltarom uspravna,
Pruža mu umesto prstena
Dlan sa polovinom srca,
Da ga smrvi ili da ga miluje.
Eno je, u haljini
od njegovog zagrljaja,
Njegova kraljica,
Okupana milovanjem,
Uspavana šaputanjem,
Rea, žena - ljubav.


Нема коментара: