23.8.14

ZAVRZLAMA


Napisala bih pesmu
Sa lepom rečju „koloplet“
Al’ ne znam tačno
šta ta reč znači.

Smislila bih rimu
Sa rečju „zavrzlama“
Al’ nekako ta reč
Baš za rimu i nije.

Napisala bih stih
Sa rečju „razvodniti“
Al’ pokvašena pesma
I nije baš za čitanje.

I tako, na kraju
Naređam neke reči,
Zavrzlamu od

Razvodnjenog kolopleta

Нема коментара: